Arı Sokmasının Faydaları

Arı Sokmasının Faydaları Var Mı?

İnsanların çekindikleri, başlarına gelmesini istemedikleri belli olaylar bulunmaktadır. Arı sokması da bunlardan biridir. Hatta pek çok kişinin arıdan korktuğu bilinmektedir. Ancak zannedildiğinin aksine bir bal arısı tarafından sokulmak her zaman istenmeyen sonuçlar getirmemektedir. Hatta bu durumun şifa getirici bir etkisi de bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar bal arısı tarafından sokulmanın ve arı zehirinin romatizmal hastalıklar başta olmak üzere farklı sağlık sorunlarına iyi gelebileceğini ortaya koymuştur.

Arı sokmasının faydalarının tümü bilim insanları tarafından tam anlamı ile desteklenmese dahi, araştırmalar bazı güçlü tıbbi 
özelliği olduğunu göstermiştir. Anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Arı zehirinin en iyi belgelenmiş faydalarından biri, güçlü anti-inflamatuar 
etkileridir.Bileşenlerinin çoğunun iltihabı, özellikle de ana bileşeni olan mellittin'i azalttığı gösterilmiştir.
Melittin, yüksek dozlarda verildiğinde kaşıntı, ağrı ve iltihaplanmaya neden olabilse de, küçük miktarlarda kullanıldığında 
güçlü anti-inflamatuar etkilere sahiptir. Melittin'in inflamatuar yolları baskıladığı ve tümör nekroz faktörü alfa (TNF-α) ve
 interlökin 1 beta (IL-1β) gibi inflamatuar belirteçleri azalttığı gösterilmiştir. 
Artrit ile ilgili semptomları azaltabilir
Arı zehirinin anti-inflamatuar etkilerinin özellikle eklemlerinizi etkileyen ağrılı bir inflamatuar durum olan romatoid artrit (RA) 
hastalarına fayda sağladığı gösterilmiştir. RA'lı 120 kişide yapılan 8 haftalık bir çalışma, gün aşırı 5-15 arı sokması
 uygulanan arı zehiri akupunkturunun Metotreksat ve Selekoksib gibi geleneksel RA ilaçlarına 
benzer semptom giderme etkileri sağladığını buldu.
RA'lı 100 kişide yapılan bir başka çalışma, arı sokması tedavisini 
Metotreksat, Sülfasalazin ve Meloksikam gibi geleneksel ilaçlarla birleştirmenin, ağrıyı ve eklem şişmesini azaltmada 
yalnızca geleneksel ilaçlarla tedaviye kıyasla daha etkili olduğunu gösterdi. Umut verici olsa da, bu etkileri doğrulamak 
için daha yüksek kaliteli çalışmalara ihtiyaç vardır.


Cilt sağlığına fayda sağlayabilir


Birden fazla cilt bakım araştırması serum ve nemlendirici gibi ürünlere arı zehiri eklemeye başladı. Bu bileşen, iltihaplanmayı azaltmak, antibakteriyel etkiler sağlamak ve kırışıklıkları azaltmak dahil olmak üzere çeşitli şekillerde cilt sağlığına fayda sağladığı iddiası ile formüllere katıldı.
Anti aging ve cilt sağlığı açışından yapılan bir çalışma, günde iki kez arı zehiri içeren bir yüz serumu uygulamanın, plaseboya kıyasla kırışık derinliğini ve toplam kırışık sayısını önemli ölçüde azalttığını gösterdi.
6 haftalık başka bir çalışma, günde iki kez saflaştırılmış arı zehiri içeren bir serum kullanan hafif ila orta derecede aknesi olan katılımcıların %77’sinin aknede plaseboya kıyasla iyileşme yaşadığını buldu
Arı sokması ile vücuda giren zehirin sivilcelere neden olan bakteri Propionibacterium acnes’e karşı güçlü antibakteriyel ve anti inflamatuar etkilere sahip olduğunu göstermiştir.


Bağışıklık Sistemine Fayda Sağlayabilir


Arı sokmasının faydaları, allerjik ve inflamatuar yanıtlara aracılık eden bağışıklık hücreleri üzerinde olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir.
Hayvan çalışmalarından elde edilen kanıtlar, arı zehiri tedavisinin iltihabı azaltarak ve bağışıklık tepkinizi güçlendirerek lupus, ensefalomiyelit ve romatoid artrit gibi otoimmün durumların semptomlarını azaltmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.Diğer hayvan çalışmaları, arı zehiri tedavisinin astım gibi alerjik durumların tedavisine de yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Arı zehirinin, alerjen tepkilerini engelleyen ve iltihabı azaltan düzenleyici T hücrelerinin veya Treg’lerin üretimini arttırdığı düşünülmektedir. Umut verici olmasına rağmen, alerjisi olan insanlarda arı zehiri tedavisinin etkileri bilinmemektedir.

Ek olarak, arı zehirinin bir sağlık uzmanı tarafından enjeksiyon yoluyla uygulandığı zehir immünoterapisi, arı sokmalarına karşı şiddetli alerjisi olan kişileri tedavi etmek için kullanılır. Araştırmalar, bu tedavinin güvenli, etkili olduğunu ve gelecekte arı sokmalarına karşı ciddi reaksiyon riskini azaltabileceğini göstermiştir. Aslında zehire alerjisi olanlar için birinci basamak tedavi olarak önerilir.

Diğer potansiyel faydalar Araştırma sınırlı olsa da, arı zehiri aşağıdaki koşullarda fayda sağlayabilir. Nörolojik hastalıklar. Bazı araştırmalar, insan çalışmaları sınırlı olsa da, arı zehiri tedavisinin Parkinson hastalığı da dahil olmak üzere nörolojik hastalıklarla ilgili semptomları azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor .Bir çalışma, geleneksel ilaçlarla birlikte arı zehiri akupunkturunun, kronik bel ağrısı olan hastalarda plasebo  etkisi ile önemli ölçüde ağrıyı azalttığını ve fonksiyonel durumu iyileştirdiğini gösterdi. Lyme hastalığıyla savaşabilir. Bazı araştırmalar, arı zehiri ve izole mellitin Lyme hastalığına neden olan bakteri olan Borrelia burgdorferi’ye karşı antimikrobiyal etkileri olabileceğini düşündürmektedir. Ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Arı Sokmasının Faydaları Nelerdir
Arı Sokmasının Faydaları Nedir?

Arı Sokması Faydaları Nelerdir?

Arı sokmasının faydaları uzun zamanlardan bu yana çeşitli araştırmalara konu edilmektedir. Bu sayede sistemin profesyonel bir şekilde işlemesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Çünkü arı sokmasının faydalı olduğundan yola çıkılarak ne yazık ki bilinçsiz şekilde kendini arılara sokturan pek çok insanla karşı karşıya kalınmaktadır. Ancak arıların türleri de kişilerin sağlık durumları da elde edilecek olan faydaların değişim göstermesine neden olmaktadır.

Herhangi bir sorunun olmaması halinde bal arılarının kişileri sokmaları,

  • Romatizma ağrılarını gidermek,
  • Eklemlerdeki iltihapların azalmasını sağlamak,
  • Bağışıklığı güçlendirmek,
  • Eklem ağrılarını azaltmak,
  • Kan dolaşımını hızlandırmak faydalarını getirmektedir.

Hastalıklara şifa olması için arıların bilinçli şekilde insanları sokturulduğu bilinmektedir. Bu gibi durumlarda bedenin hangi bölümünde işlem görüldüğü de kontrol edilmiş olmaktadır. Özellikle yüz gibi hassas olan yerlerin arılar tarafından sokulması iyi sonuçlar getirmeyecektir. Arı sokması faydaları yerine şişlikten morarmaya kadar zarar getiren bu durum bireylerin hastaneye gitmesini de gerekli hale getirecektir.

Bal Arısı Sokması Neye İyi Gelir?

Arılar tarafından sokulmak belli başlı hastalıklara iyi de gelmektedir. Arı sokması üzerinden tedavi edildiği bilinen hastalıklar arasında astım bulunmaktadır. Nefes zorlukları yüzünden insanların hayatını olumsuz olarak etkileyen astım bal arısı sokması ile tedavi edilebilmektedir. Tabi bu tür tedaviler deneysel olarak kabul edilmektedir. Bu neden yüzünden her yerde yapılmadıklarının altı çizilmektedir.
Avrupa ülkelerinde popüler tedavi yöntemleri arasında gösterilen arı sokmasının kullanıldığı hastalıklar arasında MS de bulunmaktadır. Çok zor bir hastalık olarak addedilen MS bal arılarından alınan destek ile daha hafifletilebilmektedir.

Arı Sokmasına Karşı Ne Yapılır?

Arı sokmasına karşı ne yapılır konusu hakkında pek çok farklı görüş bulunmaktadır. Öncelikle bazı insanların arı zehrine karşı alerjileri bulunmaktadır. Bu tür kimseler arı tarafından sokulduktan hemen sonra zaten sokulan yerde şişme göreceklerdir. Zaman kaybetmeden hastaneye gitmek alerjen reaksiyon gösteren kimselere şiddetle önerilmektedir. Hastanelerde gereken müdahale yapılarak durumun kötü sonuçlar getirmemesi garanti altına alınacaktır.

Bunun haricinde arı sokmasından sonra;

  • Deride iğne kaldı ise çıkarmak,
  • Sokulan bölgeyi sabunlu su ile temizlemek,
  • Sokulan bölgeyi buz ile serin tutmak gibi öneriler değerlendirilmelidir.

Verilen öneriler ışığında herhangi bir alerjisi olmayan kimselerin süreci sorunsuz olarak atlatmaları sağlanabilmektedir. Yine de bünyesi zayıf olan kişiler sokma neticesinde ağrı çekebilmektedir. Böyle durumlarda da bir uzmana danışılması önerilmektedir.

error: Kopyalamak mümkün değil !