D vitamini ve Covid-19

Pandemi sırasında yapılan çalışmalarda ortaya çıkan tablonun, covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan ve D vitamini düzeyleri çok düşük olan hastaların kötü prognoza sahip oldukları ve ciddi seyir ve D vitamini ve Covid-19 ihtiyaç gösterme riski yüksek olduğunu söylüyor. yoğun bakım için.

Bir olasılık, düşük seviyelerin hastalığın kendisinin bir sonucu olması, covid-19 ile hastalandığınızda D vitamini seviyelerinin düşmesidir. Eğer öyleyse, araştırma ekibi şu anda, bakım süresi boyunca seviyelerin değişip değişmediğini görmek için kabul edilen hastalarda D vitamini ölçtükleri devam eden bir projede çalışıyor.

Diğer bir olasılık da düşük D vitamini düzeylerinin obezite, yaşlılık ve erkek cinsiyet gibi covid-19 için de risk faktörleri olan diğer risk faktörleri ile birlikte değişkenlik göstermesidir. Böylece bir dış etkenin ciddi covid riskine yol açtığı ve aynı zamanda düşük D vitamini seviyelerine yol açtığı sözde yanlış bir bağlantı oluşturulabilir.

Üçüncü bir açıklayıcı model, D vitamini eksikliğinin bağışıklık sisteminin daha az iyi çalışmasına neden olmasıdır.

Koruma sağlayabilir

Hastanelerde covid hastalarına yüksek dozda D vitamini verildiği çalışmalar yapılmış ancak herhangi bir etkisi olmamıştır. Bu nedenle tedavi edici bir ilaç olmadığı için D vitamininin bu kadar güçlü bir etkisi olmadığını söylüyor.

Bununla birlikte, solunum yolu enfeksiyonları üzerine yapılan çalışmalardan bilinenlere dayanarak, D vitamininin önleyici bir tedavi olarak alındığında koruma sağlayabileceğine inanmaktadır. D vitamini ve Covid-19 yazımız dışındaki yazılar için tıklayınız.

– Ancak korunmanın sağlanması birkaç ay sürer ve günlük D vitamini dozunun alınmasına dayanır. Mega dozlara gerek yoktur, ancak günlük 1000-2000 birimlik bir takviye yeterlidir. Bu aynı zamanda yan etki riskini de önler.

Normal dozlarda zararsız

2017 yılında, diğer 13 ülkeden araştırmacılarla birlikte, D vitamininin solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir etkiye sahip olabileceğini gösteren araştırma durumunun kapsamlı bir incelemesini yayınladı. Şimdi bu bahar , daha fazla çalışmadan elde edilen yeni verilerle güncellendi .

Sonuçlar, yaklaşık 49.000 katılımcıyla yapılan 43 randomize ve plasebo kontrollü çalışmaya dayanmaktadır. Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı toplam koruyucu etki yüzde 8’di, ancak araştırmacılar, örneğin günlük bir D vitamini dozunun, her hafta veya ayda verilen bir dozdan çok daha iyi bir etkiye sahip olduğunu görüyorlar.

– Özellikle yüksek bir doza ihtiyaç yok gibi görünüyor, ancak günde 400-1000 IU alanlar solunum yolu enfeksiyonlarına karşı en iyi etkiyi gösterdi. Böyle bir doz alan grubun enfeksiyon riskinde yüzde 42 azalma gösterdiğini söylüyor.

Etki, başlangıçta en düşük D vitamini seviyelerine sahip olanlarda en fazladır. İnceleme ayrıca normal dozlarda D vitamininin zararsız olduğunu ve hiçbir yan etkisinin olmadığını göstermektedir.

Risk grupları için takviyeler

İsveç’ten önemli ölçüde daha fazla insanın D vitamini eksikliği yaşadığı İngiltere’de, Kasım 2020’de, bu kış dört ay boyunca risk gruplarındaki 2,7 milyondan fazla kişiye ücretsiz D vitamini takviyesi verilmesine karar verildi. Resmi olarak pandemi sırasında izole edilenlerin iskeletini güçlendirmek için yapılmıştı ancak koronaya karşı koruma sağlayabileceğine dair tartışmalar da vardı.

error: Kopyalamak mümkün değil !