Gece yanığı nedir ve gece yanığı nasıl geçer?

Gece yanığı nedir?

Gece yanığı nedir denildiğinde tıbben tam karşılık olmasa bile halk arasında zona hastalığı için kullanılan isimdir.  Gece yanığı ismi halk tarafında neden popüler olmuştur bunu bilmek mümkün olmasa da gece yanığı tıbbi ismi ile zona, sabahtan akşama veya  akşamdan sabaha, hastaların tarifine göre ateşli bir hastalık, virütik bir infeksiyon, ağır metabolik bozukluklar gibi hadiselerden sonra aniden oluşma eğilimi gösterir. Henüz sebebi tam anlaşılamamış ağrılı, sulanarak kabuklanan veziküller çıkması haline aslında gece yanığı ampirik fakat uygun bir tanımdır. Gece yanığı sıklıkla çocukluk çağında geçirilen su çiçeği virüsünün vücutta kalıcı hale geçerek belli dönemlerde bağışıklık sistemi zafiyeti halinde açığa döküntülü ve ağrılı bir hastalık olarak çıkmasına denmektedir.

Etken virüs Varisella zoster adının içinde saklı olan bu kaşıntılı, ağrılı vezikül ve püstül meydana getiren hastalık eğer ileri yaşlarda ara ara kendini göstermeye devam edecek olursa hastanın ağrılı ve yoğun destek tedavisi gerektiren bir tablo ile kendini gösterebilir. Hastalık 50 yaş üstünde görülmekte ve 80 yaşına kadar hayatının bir döneminde zona yani gece yanığı olmuş toplum kesimi nerede ise %50 oranında zona oluşma ihtimali vardır.

gece yanığı nedir nasıl geçer evde
Gece Yanığı Nedir Zona Nedir

Gece Yanığı nasıl geçer evde?

Gece yanığı, zona hastalığı latent (uykuda) enfeksiyon olması nedeni ile öncelikle bulaşıcı değildir. Su çiçeği geçirmiş bir kısım çocuk da kalıcı bağışıklık oluşmakta bir kısmında ise virüs sinir çekirdeklerinde yerleşerek uykuya geçmektedir. Haliyle bağışıklık düşüklüğüne neden olan bir ek hastalık halinde uykuda ki virüs bulunduğu sinir çekirdeğinden aktifleşerek sinir boyunca ağrı, kaşıntı ve su çiçeği benzeri döküntülere yol açmaktadır. Bilinen bir bitkisel gece yanığı kremi yoktur. Fakat erken dönemde ilk 72 saat içinde tanınıp uygun anti viral tedavi ile gece yanığı zona çoğalma evresini tamamlamadan baskı altına alınırsa iyileşme hızlanır ve ağrılı döküntü oluşma oranı kısıtlı kalır.

Cildiye uzmanı tarafından erken dönemde tanısı konulmayan olgular  sıklıkla bu evreden ilerler ve ağır bir form olan ağrılı ve sinir kökü adı verilen bulunduğu duyusal sinir dermatomuna uygun bir hat boyunca kuşak şeklinde döküntü, ağrı ve kaşıntı tablosu yerleşir. Zaten zona veya gece yanığının hasta tarafından dayanılmaz bulunan belirtisi duyu sinir uçlarının aşırı iltihaplanması nedeni ile oluşan ağrı ve bazen dayanılmaz kaşıntı belirtisidir. Tedavi erken başlanırsa hafif bir sürece dönüşebilen gece yanığı, zona gecikmiş durumda ağrısı uzun sürebilen, cilt döküntüleri geçtikten sonra bile ağrısı devam eden kronik forma dönüşebilir. Aslında her hastanın bağışıklık sistemini düşüren etkene yönelik incelenmesi veya bağışıklık sisteminin bu süreçte desteklenmesi de gereklidir.

Gece yanığı evde nasıl geçer ?

Zona yani gece yanığı nasıl geçer evde diye düşünürsek ilk etapta yakın ilişkisi ispatlanmış stres gibi altta yatan faktörlerin kontrol altına alınması, hastanın düzelmesi açısından önceliklidir. Strese yönelik önlemler yanında ağrı ve kaşıntı hastalarda uykusuzluk yapabileceği için uzman hekimlerin önereceği kaşıntı azaltıcı losyonlar, anti histaminik tabletler gibi ağrıya yönelik başkaca destek tedavilere de ihtiyaç duyulabilir. Gece yanığı nasıl geçer evde sorusunun en temel cevabı sakin bir ortamda ağrısı ve altta yatan bağışıklık sistemini bozan rahatsızlığa yönelik yapılacak destek tedavisi ile zona, gece yanığı düzelme sürecine hızla girecektir. Gövdede, boyunda veya yüzde kendini gösterebilen gece yanığı tedavisi erken başlanacak olursa hastanede yatmayı gerektiren bir durum olmayıp nadir hastaların özel durumları nedeni ile gece yanığı tedavisi hastane ortamında yatırılarak yapılabilir.

Gece Yanığı nedir nasıl geçer evde tedavisi mümkün mü?

Ek hastalığı böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, kanser hastalığı, aşırı yaşlılık gibi durumlarda gece yanığı evde tedavisi zor olabilir. Bu durumlarda hastaların yatış yapılarak ağrılarının kontrol altına alınması ve sistemik varisella infeksiyonu gelişmemesi için gerektiğinde anti viral tedaviler yapılması gerekebilir. Bağışıklığı düşük hastaların bu tip gece yanığı veya zona ile yandaş başka infeksyonlara daha yatkın hale gelerek ağır zatürre veya beyin iltihaplanması geçirmesi nadir olmamakla birlikte rastlanılan durumlardır. Bu tip hastaların yakın takip ve müşahade ssonrasında tedavilerinin hastane dışında yapılması genel durumları müait olması halinde doktorunun izni ile mümkün olabilmektedir.

 

error: Kopyalamak mümkün değil !